Kezdo oldal MARKER INFORMATIKA KFT.
 
Inform�ci�: (+361) 459-6070
Szaküzlet�nkben bankk�rty�val is fizethet!

Lézernyomtatók, fénymásolók
Szkennerek, lapolvas�k, projektorok �s kieg�sz�toik
Tintasugaras nyomtat�k, fot�nyomtat�k, nagyform�tum� nyomtat�k
Tintapatronok, l�zertonerek minden nyomtat�t�pushoz
  

Ujhplogo1.gif (5102 bytes)

HP LaserJet Pro P1606dn

fekete-feh�r h�l�zati l�zernyomtat�, automatikus k�toldali nyomtat�si lehetos�ggel

(CE749A)


�sszehasonl�t� �rjegyz�k

A termék forgalmazása megszűnt!

muszaki adatlap


Az Ethernet h�l�zatkezel�s, az automatikus k�toldalas nyomtat�s �s a k�nnyen haszn�lhat� funkci�k felp�rgetik a kis irod�k hat�konys�g�t. Az Instant-on technol�gi�val p�nz �s energia takar�that� meg. A HP automatikus be- �s kikapcsol�si technol�gia tov�bbi energi�t takar�t meg

Ez a gyors HP LaserJet nyomtat� kiel�g�ti a leterhelt kis irod�k nyomtat�si ig�nyeit:

- A be�p�tett 10/100 Ethernet h�l�zatkezel�s haszn�lat�val ez a kism�retu nyomtat� kis irod�ban is csatlakoztathat� �s megoszthat�.
- Dokumentumok nyomtat�sa ak�r 25 A4 oldal/perc sebess�ggel.
- Az elso oldal az energiatakar�kos (automatikusan kikapcsolt) �zemm�db�l ak�r 7 m�sodperc alatt is elk�sz�l az Instant-on technol�gi�val.
- A 250 lapos pap�rt�lca �s a 10 lapos elsodleges adagol�ny�l�s sokf�le hordoz�, pl. k�rtyak�teg, �r�svet�to f�li�k, c�mk�k, bor�t�kok �s pap�r haszn�lat�ra is alkalmas, �gy az �zleti c�lokhoz megfelelo hordoz�anyag v�laszthat�.

�rdemes egy pap�rt, energi�t �s p�nzt megtakar�t� nyomtat�t v�lasztani:

- A k�toldalas nyomtat�s r�v�n pap�r takar�that� meg.
- Az azonnal �zemk�sz technol�gia haszn�lata a versenyt�rs l�zeres term�kekhez k�pest ak�r 50 sz�zal�kos energiamegtakar�t�st biztos�t*.
- Tov�bbi megtakar�t�s a HP automatikus be- �s kikapcsol�si technol�gi�val**, amely �rz�keli a nyomtat� tev�kenys�g�t, �s automatiz�lja a be- �s kikapcsol�st.
- A HP intelligens webnyomtat�s haszn�lat�val a val�ban fontos webtartalomra szuk�tett nyomtat�s cs�kkenti a pap�rpazarl�st***.

Professzion�lis hat�s k�lts�ghat�kony l�zernyomtat�ssal:

- Professzion�lis minos�gu �zleti nyomatok elo�ll�t�sa telt, tiszta sz�veggel �s �les k�pekkel.
- A kisebb nyomtat�si f�jlokat, tiszta sz�veget, egyenletes �rnyalatokat �s finom kidolgoz�s� �zleti grafik�kat elo�ll�t� HP FastRes 1200 fokozott nyomtat�si minos�get biztos�t.
- A "csendes" �zemm�ddal rendelkezo, ultrakicsi, helyk�m�lo nyomtat�val hely takar�that� meg, �s cs�kkentheto a nyomtat�si zaj****.
- A HP PCL 5e t�mogat�sa biztos�tja a dokumentumok hat�kony, megb�zhat� feldolgoz�s�t, �s egyenletes kommunik�ci�t teremt sokf�le eszk�z k�z�tt.

Megb�zhat�, k�nnyed teljes�tm�ny:

- Vill�mgyors telep�t�s a nyomtat� CD n�lk�li �zembe helyez�s�t megk�nny�to HP Smart Install***** seg�ts�g�vel.
- A k�nnyen haszn�lhat�, intuit�v vez�rlopulttal a nyomtat�s az �zembe helyez�s ut�n m�ris elkezdheto.
- Az egyszerus�tett fel�let a funkci�k k�nyelmes el�r�se �rdek�ben n�gy LED kijelzot, megvil�g�tott t�pkapcsol� gombot, t�rl�s gombot �s egy "ind�t�s" gombot tartalmaz.
- Az eredeti HP kazett�k egyenletes, kiemelkedo sz�nvonal� eredm�nyeket ny�jtanak, �s a HP SureSupply seg�ts�g�vel k�nnyen ut�nrendelhetok.
*
1 Energiamegtakar�t�s a HP �ltal az Instant-on technol�gi�val rendelkezo HP LaserJet term�keken az ENERGY STAR program jellemzo energiafogyaszt�si (TEC) m�dszer�vel, a vezeto versenyt�rs t�pusokkal �sszevetve v�gzett teszt alapj�n, 2009. m�rciusi �llapot szerint.
** A HP automatikus be- �s kikapcsol�si k�pess�gek a nyomtat�be�ll�t�sokt�l f�ggenek.
*** Microsoft Internet Explorer 6.0 vagy �jabb b�ng�szot ig�nyel.
**** Csendes �zemm�dban az oldalak nyomtat�si sebess�ge a fel�re cs�kken.
***** A HP Smart Install csak Windows oper�ci�s rendszeren muk�dik.